Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Wat is het VAPH?

Is de dienst welzijnszorg dat sinds 1988 definitief tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap behoort.

Zij beheert volledig het “Fonds voor Medische, Sociale en Pedagogische Hulp aan Gehandicapten (Fonds 81)” of m.a.w. de Gehandicaptenzorg.
Dat fonds stond in voor opvang, behandeling en begeleiding via de residentiële, semi-residentiële en ambulante voorzieningen

Hoe werkt het VAPH?

Het VAPH:

  • streeft naar een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicap;
  • treedt op als een klantgerichte en efficiënte partner van personen met een handicap en de organisaties die zorgen voor een kwaliteitsvolle ondersteuning;
  • werkt het beleid uit voor personen met een handicap op het vlak van zorg en ondersteuning en evalueert de uitvoering ervan;
  • behandelt aanvragen van personen met een handicap voor tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning of wagen, het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen en begeleiding en opvang voor minderjarigen;
  • kent persoonsvolgende budgetten toe en ziet toe op de besteding ervan;
  • erkent en vergunt diensten en voorzieningen die personen met een handicap begeleiden of opvangen;
  • stemt de vraag naar zorg en ondersteuning af op het aanbod via regionaal overleg met gebruikers, diensten en voorzieningen.

Het VAPH bestaat uit drie afdelingen en een aantal horizontale teams.

Afdeling Toeleiding en Hulpmiddelen en afdeling Dienstverlening Budgethouders richten zich tot de persoon met een handicap. De afdeling Financiering en Zorgplanning richt zich naar organisaties en voorzieningen. Tot slot zorgen de horizontale teams voor de ondersteuning van de organisatie.

Wie kan een beroep doen op het VAPH?

Personen met een handicap kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het VAPH. Het is niet altijd duidelijk wat er onder de term handicap verstaan wordt. Daarom hanteert het VAPH altijd de volgende definitie:

Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren.

Die definitie laat toe om de situatie van iedere persoon die een aanvraag voor ondersteuning indient, apart te bekijken. Beantwoordt iemands situatie aan de definitie, dan kan de betrokkene door het VAPH erkend worden als persoon met een handicap en een goedkeuring voor ondersteuning krijgen

Erkenning

Het VAPH geeft niet zomaar een erkenning. Er moet altijd een vraag naar ondersteuning van het VAPH zijn.

Hoe VAPH contacteren ?

Via de Website: de hoofdpagina  www.vaph.be

VAPH-kantoren

Via site: www.vaph.be/contacteer-ons

HoofdkantoorOpeningsdagenOpeningsuren
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSEL
Tel. 02 249 30 00
www.vaph.be/formulieren/hoofdkantoor
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 16 u
Provinciaal kantoor AntwerpenOpeningsdagenOpeningsuren
Potvlietlaan 5
2600 BERCHEM
Tel. 02 249 30 00
antwerpen@vaph.be  
Tijdens zomervakantie te bereiken tot 16u
www.vaph.be/formulieren/provinciaal-kantoor-antwerpen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 16 u
Provinciaal kantoor BruggeOpeningsdagenOpeningsuren
Jacob Van Maerlantgebouw  
Koning Albert I-laan 1 / 2 bus 55
8200 BRUGGE
Tel. 02 249 30 00
brugge@vaph.be  
Tijdens zomervakantie te bereiken tot 16u
www.vaph.be/formulieren/provinciaal-kantoor-brugge
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 16 u
Provinciaal kantoor GentOpeningsdagenOpeningsuren
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 51
9000 GENT
Tel. 02 249 30 00
gent@vaph.be
Tijdens zomervakantie te bereiken tot 16u
www.vaph.be/formulieren/provinciaal-kantoor-gent
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 16 u
Provinciaal kantoor HasseltOpeningsdagenOpeningsuren
Hendrik van Veldekegebouw  
Koningin Astridlaan 50 bus 2
3500 HASSELT
Tel. 02 249 30 00 hasselt@vaph.be  
Tijdens zomervakantie te bereiken tot 16u
www.vaph.be/formulieren/provinciaal-kantoor-hasselt
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 16 u
Provinciaal kantoor LeuvenOpeningsdagenOpeningsuren
Dirk Boutsgebouw  
Diestsepoort 6/57
3000 LEUVEN
Tel. 02 249 30 00
leuven@vaph.be  
Tijdens zomervakantie te bereiken tot 16u
www.vaph.be/formulieren/provinciaal-kantoor-leuven
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 17 u
8.30 – 12 u. en 13 – 16 u