Stichting Mesen

Zoals gewenst door haar Stichteres worden de inkomsten van de Instelling bestemd voor hulp, onder de vorm van dotaties, aan de begunstigden zoals bepaald in artikel 18 van het Algemeen Reglement van het Koninklijk Gesticht van Mesen (koninklijk besluit van 14 juli 1970, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 20 juli 1972, 12 september 1997 en 20 januari 2000) :

« families, weduwen en wezen van niet gegoede militairen die in dienst stierven, invalide of ziek werden of onbekwaam op normale wijze te voorzien in het onderhoud en de opvoeding van hun kinderen . »

De hulp wordt veelal verstrekt onder vorm van studiebeurzen of financiële hulp om materiële problemen te verhelpen die een impact hebben op de opvoeding van de kinderen.

de sociale zetel van de Stichting van Lede naar de Louizalaan te Brussel

website: https://belgiummilitary.wordpress.com/vastgoed-geklasseerd-per-gemeente/mesen/mesen-keizerlijk-koninklijk-gesticht