Wie zijn wij?

Wij zijn een vereniging van Militairen (Beroeps, vrijwilligers, tijdelijke, reservisten, dienstplichtigen) en Ex-Rijkswachters, die een solidaire groep vormen rond het thema Arbeid INVALIDITEIT Tijdens en door het feit van de Dienst.

Wij zijn een vrijwilligersbeweging, die door haar inzet en naar ieders recht, een rechtvaardige behandeling en een aanvaardbaar resultaat nastreeft voor de (Kandidaat) Invaliden van VredesTijd  [(K) I.V.T.]. Met onze filantropische ingesteldheid willen we onderling hulp verlenen, door de bekwaamheid van elkeen ten dienste te stellen aan de anderen.

Deze Nationale Vereniging der Invaliden van het leger (N.V.I.L.) is een Vereniging Zonder Winstverdeling (V.Z.W.V.),  tevens wettelijk, officieel en met een nationaal karakter.

Wat doen wij? 

Wij bieden hulp aan de (Kandidaat) Invaliden van Vredestijd, door begeleiding en ondersteuning  te voorzien in hun dossier. Onze betrachting voor deze slachtoffers van arbeidsongeval of –ziekte, is het bekomen van een aanvaardbaar en een goed resultaat.

Elke militair of ex-rijkswachter (oud systeem), zonder onderscheid van rang of graad, kan in haar of zijn loopbaan een letsel oplopen, door de uitvoering van haar of zijn dienst.

Daarom staat deze vereniging klaar om zijn diensten te verlenen aan de invaliden, langstlevende echtgenoten, wezen en ascendenten.

Door een schat aan ervaring, in de materie “Vergoedingspensioenen”, hebben wij een adviserende rol in onze gemeenschap.

Onze dienstverlening heeft als raadgever zowel een sociale, morele, als materiële waarde.

Enkele leden zetelen in de “Commissie van Vergoedingspensioenen” (Eerste aanleg en Beroep). In dit administratief rechtscollege hebben zij een stem om de invaliditeitsdossiers “Eerste aanleg en/of Beroep” te beoordelen volgens wettelijke normen van de Samengeordende Wetten voor Vergoedingspensioenen (S.W.V.P.).

Wat is ons doel?

In elke provincie zetelt praktisch minstens één lid in de “Commissie voor VergoedingsPensioenen” (C.V.P.)

Wij behartigen en adviseren de Invaliden van vredestijd, zoals: Ex-Rijkswachters, Militairen en ook hun Weduwen, Wezen en Ascendenten.

Voor de behandeling van hun dossiers  betrachten hun omstandigheden te verbeteren.

Als onbezoldigde  raadgevers streven we ernaar hun gerechtvaardigde aanvragen naar best vermogen tot een aanvaardbaar tegemoetkoming na te komen.

Gezien de macht van het getal steeds belangrijk is in onze maatschappij, zoeken we voortdurend naar oplossingen om de solidariteit in onze kleine gemeenschap van militairen en Ex-Rijkswachters te stimuleren.