Lid worden van N.V.I.L.

Samenkomen met lotgenoten kan een enorme steun zijn.

Leden met dezelfde problemen aangaande hun opgelopen letsels, waarmee ze voor hun leven lang getekend zijn, vinden er een klankbord. Ze herkennen identieke angsten en twijfels bij anderen, wat hun makkelijker maakt om te spreken over hun noden.

Ze vinden soms ook oplossingen voor een aantal praktische problemen tijdens de verschillende bijeenkomsten, georganiseerd door de provinciale secties, vandaar dat het belangrijk is elkaar solidair te steunen.

Wij behoren tot de verwaarloosden van de onmondige meerderheid, die in onze moderne maatschappij tot weinig of geen nut meer zijn. Daarom nodigen wij elke (Kandidaat) Invalide van VredesTijd ((K) I.V.T.) uit, zich aan te sluiten met onze vereniging en zorgen dat de macht van het getal een waarde heeft in onze gemeenschap.

Wij zijn een onafhankelijke belangenorganisatie voor beschadigde (ex-) militairen, Ex-Rijkswachters en hun gezinsleden.

De Nationale Vereniging der Invaliden van het Leger (N.V.I.L.), onder Permanente Bescherming van Z.M. de Koning, groepeert in haar schoot alle invaliden van vredestijd en hun familie. Dit zijn actieve en gepensioneerde beroepsmilitairen, Ex-Rijkswachter, Reservisten en de gewezen miliciens, zo ook weduwen, wezen en ascendenten van overleden Invaliden Vredestijd.

De NVIL wordt in elke Provincie vertegenwoordigd door zijn provinciale sectie, welke hun zetel hebben bij voorkeur in de Provinciale hoofdsteden.

Daarom durven wij U vragen zich aan te sluiten en onze rangen te vervoegen. Hiervoor vragen wij een bijdrage te leveren van € 20,00-/jaar (wwe €10,00-/jaar).

Als tegenprestatie kunnen we, naast onze expertise in het administratieve rechtscollege aangaande het vergoedingspensioen, een tijdschrift (3x/jaar) en deze website aanbieden.

WANT Solidariteit is het fundament waarop de mens een gevoel van betrokkenheid en verbondenheid heeft met anderen en dat resulteert tot een gemeenschappelijk doel van algemeen belang.