Fonds voor beroepsziekten

Het fonds voor de beroepsziekten is een openbaar onderdeel van de sociale zekerheid. Het werd in het leven geroepen om mensen die lijden aan een beroepsziekte te vergoeden voor de opgelopen schade.

Een beroepsziekte is zeer moeilijk te definiëren.
De oorzaak van de ziekte moet namelijk in het beroep worden gezocht. Er bestaat reeds een lijst van 150 beroepsziekten (lijstsysteem).

Indien de beroepsziekte niet in de lijst werd opgenomen kan er via het open systeem eveneens een tussenkomst zijn.

Vergoedingen toegekend door het fonds:

  • Een tijdelijke arbeidsongeschiktheid:
    er wordt een vergoeding toegekend van 90% van het basisloon van het slachtoffer.
    Er kan eveneens nog een extra vergoeding worden toegekend voor het loonverlies.
    De arbeidsongeschiktheid moet ten minste 15 dagen duren en de aanvraag moet binnen deze periode aangevraagd worden.
  • Een blijvende arbeidsongeschiktheid:
    op basis van de graad van arbeidsongeschiktheid wordt er een percentage van het normaal verdiende loon uitgekeerd. De vergoeding wordt wel geminderd met 50% indien de arbeidsongeschiktheid minder is dan 5% en met 25% bij een ongeschiktheid van 5 tot 9%. De graad van arbeidsongeschiktheid kan tevens herzien worden.

In geval van het verstrekken van gezondheidszorgen wordt het remgeld  dat de patiënt zelf dient te betalen ten laste genomen. Sommige kosten die door de ziekteverzekering niet betaald worden kunnen door het fonds ten laste worden genomen.

Bij nood aan hulp van derden wordt hiervoor een bijkomende vergoeding toegekend.

In geval van overlijden: een terugbetaling van maximum 30 keer het gemiddelde dagloon, het ten koste nemen van het overbrengen van het slachtoffer naar de begraafplaats en het toekennen van een jaarlijkse vergoeding aan de overlevende echtgeno(o)t(e).