Uitnodiging Nationaal

Uitnodiging tot de Algemene Statutaire Vergadering der Vaste Leden 2022

De Algemene Statutaire Vergadering der Vaste Leden van de N.V.I.L. zal, onder voorbehoud beslissing van de Federale Overheid,  plaats vinden op zaterdag 26 februari 2022 om 13.30 uur in de zaal DUPONT in het Militair Hospitaal kwartier Koningin Astrid (M.H.K.A.), Bruynstraat 1 te 1120 Neder-Over-Heembeek.

DAGORDE:

 1. Inleiding door de Nationaal Voorzitter.

 2. Goedkeuring van het verslag van de A.S.V.V.L. van 22 februari 2020.

 3. Verslag van de Nationaal Secretaris aangaande het werkjaar 2021.

 4. Verslag van de Nationaal Penningmeester betreffende het boekjaar 2021.

 5. Verslag van de Rekeningtoezichters voor het jaar 2021.

 6. Goedkeuring der rekeningen van het jaar 2021.

 7. Kwijting t.o.v. de Raad van Bestuur.

 8. Begrotingsvoorstellen voor het dienstjaar 2022 en de middelen om ze te verwezenlijken.

 1. Statutaire benoemingen en ontslagen:

Nationale Bestuurders

Is uittredend en kiesbaar:

voor 2021 de Nationale Secretaris (dhr. P. VANACKEN);

voor 2022 de Nationale Penningmeester (dhr. Ch. JANSSENS)

Provinciale Bestuurders

            zijn uittredend en herkiesbaar voor 2021: de bestuurders van de secties;

           Oost-Vlaanderen (dhrn. G. VERBUYST, J. VANDERROOST en G. DEBUSSCHERE)

            Limburg (dhrn. J. HENDRICKX, E. STEEGMANS en M. DEROO)

            Luxemburg  (dhrn. P. JANSSENS, V. LAMBIN en C. HULET)

zijn uittredend en herkiesbaar voor 2022: de bestuurders van de secties;

  Antwerpen (dhrn. J. AMBROOS, ………)

            Henegouwen (dhrn. F. CESTARO, J. NEYMAN en J.P. CAUDRON)

            Namen  (dhrn. E. DEFRENE, T. PILET en R. PIRLOT);

 1. Voorbehouden aan de Nationaal Voorzitter.

 2. Slotwoord van de Nationaal Voorzitter.

 

N.B.: na het officieel gedeelte zullen de aanwezigen de gelegenheid hebben vragen van algemene

of persoonlijke aard te stellen.

 

Vrije discussie.

 

OPMERKINGEN:

 1. Geen enkele vraag tot toevoeging van een punt aan de dagorde is ontvankelijk, indien men ze niet ingediend heeft voor 31 januari 2022 bij de Nationale Voorzitter. Dit verzoek moet gemotiveerd zijn;

 2. De eventuele kandidaturen voor de benoeming aan een nationaal functie dienen in ons bezit te zijn voor 15 januari 2022;

 3. De eventuele kandidaturen voor de benoeming aan een functie van provinciale bestuurder dienen in ons bezit te zijn voor 15 januari 2022;

 4. Alle leden van de Vereniging zijn welkom.