Medische bijstand

Voor medische bijstand i.v.m. de samenstelling en de verdediging van uw dossier vergoedingspensioen en bijstand tijdens het medisch onderzoek bij de Gerechtelijke Geneeskundige Dienst (eerste aanleg of beroepskamer), kan u eventueel beroep doen op een van volgende geneesheren:

– (F): Dr. G. JOSEPH – Slotlaan 85, 1200 Brussel, Tel. : 02/733.82.61

– (F): Dr. W. MEERT – rue de Moreau 27, 6724 Marbehan, Tel. en Fax. : 063/41.15.12

– (N): Dr. P. CLAERHOUT – Kloosterstraat 52, 9500 Geraardsbergen, Tel.: 054/41.25.53

– (N): Dr. G. LAMMENS – Keizer Karelstraat 129, 9000 Gent, Tel. : 09/233.92.11

Aandacht:

Wij raden onze leden aan om met de geneesheer duidelijke afspraken te maken betreffende de aard van bijstand of medisch onderzoek en de eraan verbonden honoraria. In geen geval kan de N.V.I.L. aansprakelijk worden gesteld of tussenbeide komen in geval van betwisting hieromtrent.

Juridische bijstand:

Meester W. HELLENBOSCH – Albertlaan 2 F/4, 1190 Brussel, Tel.: 02/644.61.69, Fax.: 02/644.61.70

Nederlandstalige en Franstalige dossiers

Aandacht:

Voor afspraken en regeling erelonen richten de leden zich rechtstreeks aan het adres van de dienstverleners. De N.V.I.L. treedt niet op als bemiddelaar.