Directie en Redactie Comité

Directie Comité
Nationaal Voorzitter H. De Laet
Nationaal secretaris P. Vanacken
Nationaal penningmeester Ch. Janssens
Nationaal Ondervoorzitter Nederlandstalig G. Verbuyst
Nationaal Ondervoorzitter Franstalig E. Defrene
Permanente secretaris J.-P. Piraux (Fr-Nl)
Toegevoegd aan het Directiecomité
Adjunct Nationaal secretaris (Nl) J. Vanderroost
Adjunct Nationaal penningmeester (Nl) J. Bogaerts