Dienstregeling van de Sectie Medische Tarificatie (BFA-M)

Actueel wordt het bureau Militaire Invaliden Vredestijd (M.I.V.) bemand door 3 personen die elk apart een dienstregeling bezitten om hun activiteiten uit te voeren.
Via de telefooncentrales in de kantoren kunnen zij op elk ogenblik de gemiste oproepen, die plaatsgevonden hebben, op de display waarnemen en in de meeste gevallen kunnen zij de betrokkene terug opbellen. Dit is echter  niet mogelijk als er geen gesprek werd gevoerd  en waarvan de telefoonnummer van de aanvrager niet gekend is.
Bij deze, wordt verzekerd dat in de praktijk, de onderofficieren van het bureau M.I.V., de oproeper  terug zullen opbellen om zijn vragen te beantwoorden.

– Het bureau M.I.V. is elke werkdag bereikbaar van 09u00 tot 15u00.

Mvr. Brigitte HOUBION (Fr) is te bereiken elke werkdag op nummer 02/44 15 777 of via e-mail: brigitte.houbion@mil.be, uitgezonderd op feestdagen of voor dienstreden.


Dhr. Benny ANTONIW (N) wordt bereikt bij nummer 02/44 15 678 of via e-mail: benny.antoniw@mil.be en hij is aanwezig op de werkdagen dinsdag, donderdag en vrijdag, uitgezonderd op feestdagen of voor dienstreden.

Mr. Daniël CONRATH (Attaché) BFA-M/Adj. is ook tot uw beschikking voor verdere informatie in geval van problemen op het volgende nummer: +32(0)2.44 15 646 of  9-6321-15646