Contact met het secretariaat voor VergoedingsPensioenen (V.P.)

Adres:

Federale Pensioendienst (F.D.P.) – Ambtenarenpensioenen

Contact Center – Zuidertoren – Europaesplanade, 1 – 1060 Brussel

Tel. Pensioenlijn: 1765

Tel. vanuit het buitenland: +32 78 15 17 65

Website: www.sfpd.fgov.be – email: cc@sfpd.fgov.be