Contact BFA-M / DGR-DRP-PMS

BFA-M voor militairen

Alle aanvragen tot terugbetaling van de medische en farmaceutische zorgen die in rechtstreeks

verband staan met de toegekende invaliditeit, moeten gericht worden aan:

Dienst:   BFA-M (Sectie Medische Tarificatie) 

Kwartier Koningin Elisabeth – Blok 4c

Adres:    Everestraat 1  Bus 34

1140 Brussel

Tel. :        02 / 4415678 (N)

E-mail:    DGBUDFIN-BFA-M-IVT-ITP@mil.be

 

Bij de weigering van een terugbetaling kan men beroep aantekenen bij de volgende dienst:

Dienst:   COMOPSMED – AMO

Kwartier Koningin Elisabeth

Adres:    Everestraat 1 – 1140 Brussel

Tel. :        02/441.55.98 – 02/ 441.57.34

E-mail:    DGBUDFIN-BFA-M-MEDAD@mil.be

 

DGR-DRP-PMS voor Ex- Rijkswachters

Dienst:           Federale Politie 

Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer DGR-DRP-PMS (Medische Dienst) – Cel Arbeidsongevallen

Adres:  Kroonlaan 145F  – 1050 Brussel

Tel. :                (N) 02/554.45.92

E-mail:           Med.accidentsWork@police.belgium.eu